• میلاد آقایی
  • میلاد آقایی
  • New member
  • عضو از: 2016-09-19
  • آخرین ارسال: 2016-09-19 19:28:14
  • مجموع ارسال: 1

امضای فعلی

جامعه برای نمو و بالیدن باید از روی نگاه قبیله ای و دینی رد شود. گروه های قبیله ای-آیینی که نگاهی روستایی و پیشامُدرن را گسترش میدهند، سنگِ راهِ گسترشِ رفتارِ اجتماعی و شهروندیِ پیشرفته هستند.